In gesprek over morele vragen

Morele vragen komen veel voor in de dagelijkse praktijk van ambtenaren. Bijvoorbeeld in situaties waarin het niet zo duidelijk is wat goed is om te doen. Of omdat iemand aangeeft dat er iets niet klopt. Vaak is er geen absoluut antwoord te geven op de vraag. Vrijwel altijd zijn er veel mensen bij betrokken. Daarom is het belangrijk om alle perspectieven te verkennen. Het komt ook voor dat er een morele vraag verstopt zit. Het gaat vaak om gevoelige onderwerpen, die emotie oproepen.

Het kan gaan om gesprekken die inzicht bieden in de reikwijdte van een kwestie. Of om gesprekken die helpen om tot een oplossing of besluit te komen.

Gespreksleiders Dialoog & Ethiek

Onze gespreksleiders zijn rijksambtenaren die dit werk naast hun andere werk doen. Zij zijn getraind om gesprekken over ethische kwesties te begeleiden, of zijn daarvoor in opleiding.

De eerste stap is altijd een uitgebreid intakegesprek, waarin samen wordt bekeken welke gespreksvorm past bij je vraag. 

Ben je op zoek naar een gespreksleider? Mail dialoogenethiek@rijksoverheid.nl. Wij werken aan een lijst van contactpersonen binnen verschillende rijksorganisaties.

Spreekbeurten en workshops 

Wij krijgen vaak de vraag om een spreekbeurt of workshop te verzorgen op congressen, jaardagen, heisessies, etc. Wij gaan daar graag op in, mits deze activiteit niet op zich zelf staat. Bijvoorbeeld als al duidelijk is wie er een vervolg aan geeft. Of als de spreekbeurt onderdeel is van een lopend traject gericht op ethische reflectie of een veilige gesprekscultuur.

Bijeenkomst community van gespreksleiders 13 juni 2023
Beeld: ©E.Blaauw
Community gespreksleiders 13 juni 2023