Werken aan ambtelijke vermogens

Vermogens zijn een soort bundeling of kapstok om allerlei initiatieven aan te hangen om wat meer focus aan te brengen. Het stelt ons voor de vraag: wat zijn nu eigenlijk de kwaliteiten, functies en condities van onze ambtelijke organisatie die we nodig hebben om aan onze doelen te werken? Welke daarvan hebben we al en verdienen verbetering, en welke ontbreken nog? En hoe staat het met onze mogelijkheden om die vermogens tot wasdom en rendement te laten komen?

Holistischer en systemischer

Het denken in termen van vermogens helpt ons wat holistischer en systemischer te kijken. Ons op een hoger abstractieniveau af te vragen: waar moeten we beter in worden, wat hebben we nog meer of anders nodig om effectiever te worden in het realiseren van onze doelen? Waar moeten we in veranderen of vernieuwen? Of een transitie in ondergaan?

Stuctuur

Vervolgens bieden vermogens structuur om ons zo veel mogelijk uit een tunnelvisie te houden. Denk je in eerste instantie aan systemen, mooi, maar hoe zit het met de kwaliteiten van mensen? Denk je vooral in opleidingen, prima, maar zijn ook de processen ondersteunend? En denk je vanuit het perspectief van een team of afdeling, ook goed, maar wat is de invloed van andere teams of afdelingen of van het bovenliggende niveau op het functioneren daarvan? Het gaat dus verder en breder dan competentie en vaardigheden.

Richting

Tenslotte is het fijne van dit begrip dat er ook ruimte in zit. Ja, het geeft richting, maar nee, het timmert niet dicht. Er mag best overlap zitten tussen de onderscheiden vermogens. En door het narratieve karakter kun je er ook wat in zoeken. Lees je hier iets over onderzoekend vermogen, herken je veel, maar is het bij jouw departement net anders: prima, zoek dan door naar een begrip dat specifieker duidt wat in deze context het vraagstuk is of schrijf een wat ander narratief met andere accenten. Op en neer bewegend tussen initiatieven/projecten, vermogens en doelen, breng je lijn, niet alleen in de redenering, maar ook in de activiteiten.

We definiëren een vermogen als een combinatie van mensen, processen en systemen die een organisatie (of delen daarvan of een netwerk van organisaties) nodig heeft om bepaalde doelen te verwezenlijken. Elk van deze drie onderdelen heeft weer verschillende abstractieniveaus (individu, team, vak, organisatie, omgeving/context).

Via netwerkgroepen met professionals uit diverse (rijks)organisaties wordt aan diverse vermogens gewerkt, zoals: samenwerkend vermogen, onderzoekend vermogen, ethisch vermogen, creërend vermogen en reflecterend vermogen.

Beschrijving Ambtelijke Vermogens

Ben jij een leer- en ontwikkelprofessional en/of een inhoudelijke professional en heb je expertise op een van deze vermogens, of wil je deze ontwikkelen? Neem dan contact op via netwerk-academie@rijksoverheid.nl.