Beelden van Goed Werk

Steeds vaker werken we over de grenzen van teams, afdelingen en organisaties heen met elkaar samen aan opgaven. Met enkele individuen, in project- of programmateams, in coalities of allianties. Voor even of voor langere tijd. Een groot deel van ons werk is namelijk niet langer op te knippen langs de grenzen van afdelingen en organisaties. Voor veel vraagstukken moeten we verschillende disciplines en partijen bij elkaar brengen om ze aan te pakken en op te lossen.

Voorkennis

Kies een kritische samenwerkingssituatie uit het boekje: ‘Beelden van goed werk in samenwerking’
- Wat spreekt het meeste aan?
- Wat is een situatie die je (we) veel tegenkomt (tegenkomen)?
- Wat is een situatie die je (we) verwacht(en) tegen te komen?
Neem de tijd om de situatiebeschrijving (inclusief de toelichting op de afwegingen) rustig door te nemen.

Nodig: Boekje ‘Beelden van goed werk in samenwerking’

Doel

Ontwikkelen en versterken ambtelijk vermogen in samenwerkingssituaties

Programma

Tijdens deze leeractiviteit ga je in gesprek met elkaar onder begeleiding van een gespreksleider.

Je kijkt met elkaar naar manieren waarop je kunt werken aan een betere samenwerking over de grenzen van organisaties heen. Een van die manieren is die van het identificeren van ‘kritische samenwerkingssituaties’ en het ontwikkelen van ‘beelden van goed werk’ voor het omgaan met die situaties.

Iedereen komt weleens in samenwerkingssituaties terecht waarvoor geen standaardoplos­singen zijn, waar de betrokkenen verschillend tegenaan kijken en waarin de spanning soms flink kan oplopen. Dat vraagt om het maken van een goede afweging: wat vind ik - of wat vinden wij - nu goed werk? Deze sessie helpt je in het beter worden in het herken­nen van deze kritische situaties en in het maken van dit soort afwegingen en helpt bij het versterken van de samenwerking over grenzen heen. Ook hierover zal het gesprek gaan. 

Methode

Half geleide dialoog. Zowel digitaal als live mogelijk

Examen

geen

Duur in uren / doorlooptijd

1,5 - 2 uur

Commentaar

Doelgroep:
Rijksmedewerkers/teams die zich organiseren rondom een (maatschappelijke) opgave. Medewerkers die zich willen doorontwikkelen in het grenzeloos samenwerken en opgavegericht werken. Deze leeractiviteit is vooral geschikt voor:

  • Individuele professional
  • Opgave teams
  • Bege)leiders van opgave

Wil je je aanmelden?

Stuur een mail met de volgende gegevens naar: netwerk-academie@rijksoverheid.nl

  •  Voornaam (tussenvoegsel) Achternaam
  • E-mailadres
  • Organisatie     
  • Naam
  • leeractiviteit   
  • Uitvoeringsdatum

Je ontvangt via de netwerkacademie aanvullend informatie over de definitieve plaatsing en de uitvoering.

Voor alle vragen en overige communicatie: netwerk-academie@rijksoverheid.nl