Dialoogsessie Loyale Tegenspraak

Loyale tegenspraak is cruciaal voor een goed werkende overheid. Tijdens een dialoogsessie ga je hierover met elkaar in gesprek.

Doel

Doel van de dialoogsessie is om op een laagdrempelige manier collega’s en teams met elkaar in gesprek te brengen over loyale tegenspraak. Om te ontdekken hoe het zit met het willen, mogen en kunnen uiten van de professionele mening. Loyale tegenspraak gaat over de kleine zaken, je uitspreken tijdens een overleg als je ziet dat er iets niet goed gaat, maar ook in grote dingen, als je merkt dat mens en samenleving last hebben van bepaald beleid dat gemaakt of uitgevoerd wordt. . De dialoogsessie is vooral bedoeld om onder begeleiding, het gesprek over loyale tegenspraak te starten.

Programma

Steeds vaker hoor je in het nieuws dat er zaken bij de Rijksoverheid niet goed lopen. Ambtenaren vangen vaak als eerste signalen op en willen dit graag kenbaar maken. Ze zijn trots op de rijksdienst en loyaal aan hun werk. Ze zien dingen verkeerd gaan, met (grote) gevolgen voor de mens en samenleving en de rijksdienst.

Je uitspreken blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk, naast dat je moed moet tonen om je uit te spreken moet de ontvanger hier ook open voor staan. Wat doe je als je je niet gehoord voelt? Bij wie kan je dan terecht?
Loyale tegenspraak is een onderdeel van je ambtelijk vakmanschap. Ambtelijk vakmanschap gaat over het bewustzijn over je rol als ambtenaar zijnde en welk impact je hebt op mens en samenleving. Om te zorgen dat we als overheid goed functioneren is het van belang dat ambtenaren zich uit spreken over zaken die niet goed lopen, kleine en grote zaken.

Daarnaast is het van belang dat de ontvanger van de tegenspraak hier open voor staat en zich bewust is van zijn/haar eigen rol, welk invloed dit heeft en welke reactie dit oproept bij de gever.

Het A+O fonds Rijk heeft het project Loyale Tegenspraak gestart. Het projectteam heeft het afgelopen jaar veel verhalen opgehaald van ambtenaren en de manieren waarop ze hun professionele opvattingen onder de aandacht brengen. Het project loopt tot oktober 2023.
Met een beperkt aantal deelnemers per sessie (8-15 personen) gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over loyale tegenspraak. De dilemma’s worden besproken en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en aanbevelingen. Daarbij wordt gezorgd voor een open en veilige omgeving voor iedere deelnemer.

Methode

De dialoogsessies worden zowel digitaal, als op locatie georganiseerd en staan open voor ambtenaren van alle onderdelen van de Rijksdienst die zich meer willen verdiepen in het thema loyale tegenspraak. Deze sessie is niet geschikt om hybride aan te bieden.

Het is een digitale of fysieke dialoogsessie. Voorafgaand aan de dialoogsessie wordt de digitale uitnodiging of de locatie met de deelnemers gedeeld.

Duur in uren / doorlooptijd

2 uur, gratis

Commentaar

De dialoogsessie kan ook op maat worden aangeboden, waar bijvoorbeeld de ruimte wordt geboden om een specifieke situatie in een onderdeel van de rijksdienst te bespreken.

Voor alle communicatie en inschrijven mail je naar: netwerk-academie@rijksoverheid.nl