Het 7-cirkel model

Aan de slag met open beleidsprocessen via het 7 cirkelmodel

Beleidsontwikkeling, die een voldoende mate van openheid bevat, wordt Open Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling (OMSBO) genoemd. Bij OMSBO wordt beleid ontwikkeld in samenwerking en interactie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden. OMSBO dat er professionele stakeholders deelnemen, die niet tot de ‘usual suspects’ behoren. Maar hoe ontwerp je zo’n proces en wat komt daar allemaal bij kijken? Het zeven cirkelmodel helpt daarbij.

Programma

Inleiding: wat is Open (Multi Stakeholder) Beleidsontwikkeling?

CIRKEL 1: PROBLEEM/VISIE/TARGET

CIRKEL 2: REGELS/INTERVENTIES & NETWERKEN

CIRKEL 3: WIE HEEFT WAT TE LEREN?

CIRKEL 4: REFLECTIE OP MOGELIJKE BELEIDSOUTPUT

CIRKEL 5: PROCESINRICHTING

CIRKEL 6: VOLDOEN AAN CRITERIA OPEN MULTSTAKEHOLDER BELEIDSONTWIKKELING

CIRKEL 7: DE POLITIEKE KANT

Leerdoel

Het ontwerpen van een open multi stakeholder beleidsontwikkelingsproces (OMSBO) dat draagvlak krijgt in samenleving, departementale hiërarchie en politiek.

Totale studieduur

10 uur

Bestuderen voorbereidende video 1 ½ uur. Zie:  Online intro Open Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling (#OMSBO) en omgaan met ongeschreven regels - YouTube
Cursusdag online: 8 uur

Let op! Deze cursussen vormen een samenhangend geheel:

Dit is een leer-werkactiviteit die wordt georganiseerd door het Leer- en Ontwikkelplein OCW/SZW/VWS. Meer informatie vind je op hun website.