Het schrijven van een procesnota

Beleidsontwikkeling, die een voldoende mate van openheid bevat, wordt Open Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling (OMSBO) genoemd. Bij OMSBO wordt beleid ontwikkeld in samenwerking en interactie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden.

OMSBO dat er professionele stakeholders deelnemen, die niet tot de ‘usual suspects’ behoren. Ook het proces dient transparant te zijn zowel qua opzet als de wijze waarop resultaten van de ene procesfase doorwerken in de ander. Om de lijn goed te informeren over een beleidsproces vormgegeven vanuit OMSBO-criteria, en deze geaccepteerd te krijgen, dient aan het begin van zo’n traject een zogenaamde procesnota te worden geschreven.

Programma:

  1. Hoe doe je een (voorlopige) stakeholderanalyse?
  2. Hoe bepaal je het inhoudelijke én procesmatige speelveld?
    Wat ligt vast en wat betekenen de OMSBO-procesvoorwaarden voor de aanpak van dit specifieke beleidsprobleem?
  3. Hoe bepaal je de échte vraag? Waar gaat het écht over in de praktijk?
  4. Hoe maak je een eerste ontwerp voor het gehele OMSBO-proces
  5. Hoe giet je dat in het standaard notaformat?
  6. Hoe de lijn van te voren te betrekken.

Leerdoel

De lijn en politiek via een procesnota voldoende vertrouwen en inzicht bieden in een open beleidsproces, zodat zij hun rol richting de politiek goed kunnen vervullen en uitleggen waarom deze aanpak beter en gedragen beleid oplevert.

Totale studiebelasting

3 uur

Let op! Deze cursussen vormen een samenhangend geheel: