Programma Mindful Rijk bestaat 5 jaar!

Mindful Rijk bestaat 5 jaar! Op maandag 9 oktober werd hier met hier met een mooi programma bij stil gestaan. Zo was er een speciale Mindful Editie van Café Reuring onder leiding van Mark Frequin, waar het gesprek werd gevoerd over bevlogenheid en bewustwording als basis tot duurzame verandering. Ook waren er verschillende sprekers aanwezig die vanuit hun expertise de zaal meenamen in het verhaal. Maar eerst: terug naar het begin. 

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken

5 jaar geleden....

De ochtend begon met een terugblik van oprichter en programmamanager Inge Witkamp. En met veel enthousiasme en energie blijft Mindful Rijk zich ook de komende jaren inzetten voor een Rijksoverheid met wendbare en bevlogen medewerkers. 

Chronos en Kairos

Vervolgens nam filosofe Joke Hermsen iedereen mee in hoe je vanuit een andere invulling van tijd, tot een ander invulling van werk kan komen. We zijn vaak gewend om vanuit Chronos, het ‘meten’ naar tijd te kijken, terwijl Kairos gaat over het 'ervaren’ van tijd. Hoe zorg je voor een goede balans daartussen? 

Het Reuring!Café

Na de eerste sprekers ging het gesprek verder in het Reuring!Café. Thema's als bevlogenheid in het werk, samenwerken over grenzen heen, wat dat van jezelf vraagt en het goede gesprek passeerden de revue. De tafelgasten Richard Lennartz, Ellen Viergever en Joke Hermsen gaven vanuit hun eigen ervaring en invalshoek aan dat het vaak begint bij luisteren, het bewust vragen aan opdrachtgevers om te reflecteren en kun je je verplaatsen in de ander?

Wat in ieder geval helpt, zo kwam uit het gesprek, is als je het kunt voorleven. Zeker als leidinggevenden het goede voorbeeldgedrag laren zien. Dat is nog niet overal evident. Door anderen het verhaal te laten vertellen en andere vragen te stellen kom je naar een gelijkwaardiger communicatieniveau. Wees je daarom bewust dat je jezelf in je werk en dus in je ambtelijk vakmanschap meeneemt. Wat in ieder geval doorklonk vanuit de tafelgasten en de zaal was de bevlogenheid in het werken voor de samenleving.

Ellen Viergever: “Het wordt tijd dat we meer Kairos-gesprekken voeren”

Quotes vanuit de zaal

Met een aantal quotes vanuit de zaal en de tafelgasten werd de ochtend afgesloten. UIt de zaal kwam er een opmerking van een van de deelnemers van de bijeenkomst: "Nee-zeggen is ook een van de vermogens om iets te veranderen”. Ellen Viergever gaf aan dat je niet alleen nee moet zeggen, maar ook de moed moet hebben en het lef om het gesprek aan te gaan, zodat je weet waarom je iets doet.  

Richard Lennartz: "Je bent allemaal ambassadeur om het gedachtegoed verder te brengen” 

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
van links naar rechts: Mark Frequin, Richard Lennartz, Ellen Viergever en Joke Hermsen

De sprekers en tafelgasten

Ondertaandse tafelgasten én sprekers waren tijdens het programma aanwezig. 

  • Joke Hermsen, filosofe en auteur
  • Ellen Viergever, programmaleider Grenzeloos Samenwerken | Ambtelijk Vakmanschap
  • Richard Lennartz, directeur RIS (Rijksinkoopsamenwerking)