Home

Het programma Grenzeloos Samenwerken

Het programma Grenzeloos Samenwerken is, in opdracht van het SGO, het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken en ambtelijk vakmanschap. 

De maatschappelijke opgaven staan centraal waarbij we over de grenzen van departementen, uitvoeringsorganisaties en bestuurslagen heen werken samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we aan het versterken van ons ambtelijk vakmanschap. Zo leveren we een bijdrage aan een overheid die betrouwbaar is, vertrouwen heeft in burgers en oog heeft voor de menselijke maat.

Grenzeloos Samenwerken heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum op het gebied van opgavegericht samenwerken en ambtelijk vakmanschap. Het programma zet leerinterventies, kennis en expertise in die de beweging naar opgavegericht samenwerken versnellen en versterken, en die de bewustwording vergroten over wat daar voor nodig is aan (ander) houding en gedrag. We werken nauw samen met andere programma's die de kwaliteit van de rijksoverheid verbeteren, zoals Werk aan Uitvoering, Open Overheid en het Beleidskompas.