Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. De toegankelijkheidsverklaring vind je hier. De toegankelijkheid is van status C naar B gegaan. In het rapport staat een aantal afwijkingen; deze pakken we in de loop der tijd op om van een B naar een A-status te gaan. 

Is er iets onduidelijk of niet digitoegankelijk? Mail ons!

Ondanks de zorgvuldigheid die wij als programma betrachten om volledig digitoegankelijk te zijn, kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen of documenten hier niet aan voldoen. Kom je iets tegen waar je problemen mee ondervindt? Stuur ons in dat geval een mail: grenzeloossamenwerken@rijksoverheid.nl. We kijken dan naar de juiste oplossing om dat onderdeel of document digitoegankelijk te maken. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.