Waardenvol werken in de praktijk: SG's in gesprek met de praktijk over de Ontwikkelagenda deel 7: SG OCW

Van denken naar doen 

Met het veranderprogramma OCW Open heeft OCW een eigen vertaling voor de Ontwikkelagenda Rijksdienst. In deze zevende aflevering van de reeks over de ontwikkelagenda gaan OCW'ers Marjan Hammersma , Fatima Tahtahi, Timon Verheule en Margreet Hibma met elkaar in gesprek over OCW Open.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
SG OCW: Marjan Hammersma

Continu proces

Marjan Hammersma, secretaris generaal: “Het lijkt of we met de Ontwikkelagenda nu opeens bij de overheid gestart zijn met een verandering. Dat is niet zo, het is een continu proces. Wat ik wel vind is dat het een betekenisvolle tussenstap is in iets wat we al lang aan het proberen zijn. En dat we dat steeds minder vrijblijvend doen, ons meer committeren. OCW Open is een vervolgstap." Fatima Tahtahi, programmamanager OCW Open: “De Ontwikkelagenda was voor mij een enorme herkenning en een bevestiging van de beweging die we hier aan het maken zijn met OCW Open. Ik zie ook het belang om zaken rijksbreed aan te pakken, bijvoorbeeld bedrijfsvoering, open overheid en politiek-ambtelijke verhoudingen. De doelen die we geformuleerd hebben komen van de mensen van OCW." Toch werd dat eerst als abstract ervaren. "Daar willen we nu in de volgende fase handen en voeten aan geven.”

Veraderwijzer

Een instrument om de nieuwe vaardigheden concreet te benoemen is bij OCW de VeranderWijzer. Een online vragenlijst die vragen stelt als: waar sta je nu, en waar wil je staan over zes maanden? Hoe zie je jouw rol in je werkproces en voel je persoonlijk ook een veranderuitdaging?

Timon Verheule, directeur Voortgezet Onderwijs: "Voor mij gaat het om het besef dat ambtenaar zijn echt een vak is met aandacht voor zowel de inhoud, als voor het politiek-bestuurlijke en het maatschappelijke deel. De VeranderWijzer helpt medewerkers om zelf inzicht te krijgen in wat je concreet zou moeten veranderen en hoe daarin prioriteiten te stellen: onderscheid tussen de dingen waar je echt al goed in bent en de dingen waar je nog niet zo goed in bent en je je het komende half jaar verder op kan ontwikkelen.

Beter focus kunnen leggen

Margreet, Hibma, senior organisatieadviseur Organisatie en Ontwikkeling: “Ik ga ervan uit dat de VeranderWijzer ruimte creëert en rust brengt, doordat je ook te horen krijgt wat je al goed doet - en zo beter de focus kunt leggen op wat nodig is en je beter wilt doen. Na een halfjaar kun je dan opnieuw kijken, bezinnen en bepalen ‘what’s next’. En dat kan ook betekenen dat je er nog een half jaar aan moet vastplakken.”
Marjan: “Je moet het niet zien als een klassiek mechanisme om de voortgang van een programma te volgen, het is echt bedoeld om OCW-ers voor zichzelf een ambitie te laten benoemen, en dat in het eigen team te bespreken."

Natuurlijk verandervermogen

Aan het eind van het gesprek besluit Marjan. ”Het is nooit af en er gebeurt altijd weer iets nieuws in de samenleving waar we ons toe moeten verhouden. Er liggen grote opgaven en de komende jaren wordt er veel van ons gevraagd. Dat vraagt om een continu verandervermogen. Het moet niet als een plicht voelen, in de ideale situatie zouden we het niet in de gaten hoeven te hebben dat we ons aan het aanpassen zijn en  an het veranderen zijn en hebben we een natuurlijk verandervermogen.”