De zes voorkeursstijlen van de grenswerker: aflevering 1 de Verbinder

Opgavegericht samenwerken is nodig om maatschappelijke opgaven verder te brengen. De samenwerking wordt beïnvloed door persoonlijke voorkeursstijlen van grenswerkers: rijksambtenaren die over de grenzen van hun eigen organisatie heen met diverse spelers samenwerken aan een opgave. Deze aflevering bevat de interviews met 2 rijkscollega’s die het hoogst scoren op de voorkeursstijl ‘grensdoorbrekende verbinder’.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Kaart over voorkeursstijl de 'grensverbrekende verbinder'

Aan de hand van een vragenlijst kun je uitvinden wat jouw grenswerkersprofiel is. Het profiel bestaat uit zes voorkeursstijlen: verbinder, motivator, cartograaf, held, vinder en onderhandelaar. Je hebt ze allemaal in je: sommige passen beter bij je, terwijl andere meer van je af staan. Afhankelijk van de situatie kies je (on)bewust voor het inzetten van een voorkeursstijl. Met kennis van elkaars profiel en het teamprofiel kun je elkaars kracht actief benutten tijdens het werken aan de opgaven.

Interview 1: Michael van der Schans - Verbinder

Michael van der Schans– werkt bij de afdeling Beleid, Planning en Instrumentontwikkeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Michael van der Schans - verbinder

'Corporate Bemoeial'

Ik word ook wel gekscherend ‘corporate bemoeial’ genoemd. Ik bemoei me overal mee als het gaat om de ontwikkeling van de NVWA van inspectiedienst naar toezichthouder en van handhaver van de wet naar houder van de publieke belangen. Met mijn achtergrond van Hogere Hotelschool, ben ik ooit bij de NVWA begonnen als horeca inspecteur. Later heb ik via de NVWA nog een master Bedrijfskunde kunnen volgen. Die ervaring helpt me wel in mijn huidige rol. Daar kijk ik vooral naar de toezichtontwikkeling en innovatie voor de invulling van het toezichthouderschap. Ik vertel over de visie op toezicht, de opzet en het gedachtegoed van de toezichthouder die gericht is op het verminderen van risico’s. Ik voel me daarin een generalist, maar dan wel eentje die concreet wil operationaliseren wat je strategisch zegt. Collega’s geven aan dat dit helpt, dat ze er dan mee aan de slag kunnen

Voorkeursstijl Verbinder

Uit de grenswerkerstest kwam dat mijn voorkeursstijl die van verbinder is. Daar kan ik me in vinden: ik denk dat je me wel kunt zien als de frisse wind die binnen onze afdelingen daar buiten voor verbinding zorgt. Ik loop vaak door ons kantoor en leg formeel en informeel contact met iedereen. Ze vragen me soms ook of ik nog nieuwe roddels weet.

Valkuil

Ik vind dat je dingen niet los van elkaar kunt zien. Ik geloof ook echt dat je zaken niet apart en verkokerd moet bekijken, het gaat om de wisselwerking. Soms heb ik wel de neiging dingen te groot te maken door alles te willen combineren, daarbij te snel te gaan en te vergeten dat anderen wat langzamer kunnen zijn dan ikzelf. Dan ben ik teveel aan het doordouwen. Eigenlijk is dat de valkuil van de motivator.

Grenswerker en schakelaar

Mijn tweede voorkeursstijl was die van Onderhandelaar. Ik wil nog wel eens te snel aansturen op het nemen van een beslissing. Met het uitdragen van visies en koersen voel ik mezelf ook prettig in de rol van motivator. Het analytische en snel schakelende van de cartograaf herken ik. Als frisse wind zoek ik de weg van de mogelijkheden, creatief en altijd positief ingesteld, dus dat is de vinder in mij. Eigenlijk ben ik misschien nog wel het meest een schakelaar die heel natuurlijk tussen al die stijlen weet te schakelen.

"Ik loop vaak door ons kantoor en leg formeel en informeel contact met iedereen"

Interview 2: Susy Lacruz - Verbinder

Susy Lacruz – werkt bij het vragenloket van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden dat ondergebracht is bij RVO

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Susy Lacruz - verbinder

Wat ik doe

Ik ben hier begonnen als beheerder van het forum en de desk over aanbestedingen. Inkopers konden daar terecht met hun vragen en gebruik maken van de bij RVO aanwezige expertise. Ik voelde me als een vis in het water. Jammer genoeg zijn deze vraagbaken inmiddels uitbesteed aan een ander bedrijf. Ik bemens nu het klantenloket: de vragen die daar binnenkomen behandel ik en zet ik uit bij specialisten.

Voorkeursstijl verbinder

Uit de grenswerkerstest kwam dat mijn voorkeursstijl die van verbinder is. Daar kan ik me helemaal in vinden. Ik koppel heel vaak mensen aan elkaar. Dan denk ik: Wat je nu zegt past zo bij die en die collega die ik ken. Ik koppel mensen en merk dan later dat dat heel goed is uitgepakt. Ik maak graag gebruik van de krachten van andere mensen. In vrijwilligerswerk werk ik vaak als coach. Ik geloof in dienend leiderschap: geef andere en vooral jongeren de kans. Ik kan dan ongezien waar nodig meesturen, maar als het nodig is neem ik de leiding.

Valkuil

Ik luister heel graag naar wat mensen te vertellen hebben. En dat zet me dan gelijk aan het denken over hoe ik ze kan helpen met het bereiken van hun doelen. Dat kost tijd en daardoor kunnen andere dingen die ik ook moet doen soms in de knel komen.

Grenswerker

Mijn tweede voorkeursstijl was die van Vinder. Dat ik dat ook ben blijkt wel uit alle plekken waar ik eerder werkte: bijvoorbeeld bij BZK, VWS, Landbouw, EZ, de NMA en de Ombudsman. Ook ben ik actief in MNR het multiculturele netwerk rijksambtenaren. Doordat ik op zoveel plekken heb gezeten koppel ik de kennis/ relaties van al die plekken aan elkaar – ik ben een verbindende vinder zogezegd.

"Ik koppel mensen en merk dan later dat dat heel goed is uitgepakt. Ik maak graag gebruik van de krachten van andere mensen."

Doe ook mee!

Wil je met jouw maatschappelijke opgaveteam aan de slag met jullie teamprofiel? Neem dan contact op met grenzeloossamenwerken@rijksoverheid.nl.