De zes voorkeursstijlen van de grenswerker aflevering 6: de Held

Opgavegericht samenwerken is nodig om maatschappelijke opgaven verder te brengen. De samenwerking wordt beïnvloed door persoonlijke voorkeursstijlen van grenswerkers: rijksambtenaren die over de grenzen van hun eigen organisatie heen met diverse spelers samenwerken aan een opgave. Deze aflevering bevat de interviews met 2 rijkscollega’s die het hoogst scoren op de voorkeursstijl ‘grensbewakende held.'

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Kaart over de voorkeursstijl de Held

Aan de hand van een vragenlijst kun je uitvinden wat jouw grenswerkersprofiel is. Het profiel bestaat uit zes voorkeursstijlen: verbinder, motivator, cartograaf, held, vinder en onderhandelaar. Je hebt ze allemaal in je: sommige passen beter bij je, terwijl andere meer van je af staan. Afhankelijk van de situatie kies je (on)bewust voor het inzetten van een voorkeursstijl. Met kennis van elkaars profiel en het teamprofiel kun je elkaars kracht actief benutten tijdens het werken aan de opgaven.

Interview 1 Antonie Verheijen - Held

Antonie Verheijen werkt als teamcoördinator van het team Besluitvorming en Beheersing bij de Directie Ruimtelijk Beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Antonie Verheijen - Held

Ik draag in mijn werk bij aan de besluitvorming omtrent de ruimtelijke ordening van Nederland. Het is een enorme uitdaging om een dergelijk ingewikkeld onderwerp op gedegen wijze interdepartementaal en interbestuurlijk te bespreken. Met mijn team bereiden wij de besluitvorming over dit onderwerp voor, alsmede de parlementaire behandelingen

Grenswerker

Met mijn team zijn we echte grenswerkers. Wij werken met vier typen stakeholders samen. Allereerst interdepartementaal, vooral de ministeries van I&W, LNV en EZK. Daarnaast met mede-overheden, vooral met de koepels VNG, IPO en de Unie van Waterschappen maar ook met provincies en gemeenten. Vervolgens onderhouden wij in toenemende mate contacten met maatschappelijke organisaties zoals VNO-NCW en de SER. En tenslotte, maar zeer zeker niet in de laatste plaats, hebben wij heel veel contacten binnen het eigen ministerie. Om goede besluitvorming te bereiken, zijn wij heel erg afhankelijk van goede relaties met deze stakeholders en van de inhoudelijke kennis die wij van hen kunnen leren.

Voorkeursstijl Held

Uit de grenswerkerstest kwam als voorkeursstijl de grensbewakende held naar voren. Dat herken ik wel. Je kunt heel veel zaken onder besluitvorming laten vallen, het werk daarin is breed. Ons team bestaat uit gedreven, enthousiaste collega’s, die graag hun steentje willen bijdragen. Dat kan natuurlijk een keerzijde hebben, in de zin dat de werkdruk (te) groot wordt. Om mijn team te beschermen ben ik er beducht op dat we niet alles doorgeschoven krijgen en een soort restteam worden. Ik trap regelmatig op de rem, maar tegelijkertijd probeer ik ook oplossingsgericht te zijn. Het werk moet immers gedaan worden. Ik probeer dan ook constructief mee te denken hoe ons team wél een bijdrage kan leveren aan de oplossing, en wil zelf ook daar mijn steentje aan bijdragen.

Valkuilen

Ik herken de valkuilen van mijn voorkeursstijl. Door teveel de grenzen te bewaken kan dat overkomen als rigiditeit, zeker als dat in het gesprek een grote focus krijgt. Ik ben daar wel waakzaam op

Verbinder

Mijn tweede voorkeursstijl is die van verbinder. Dat sluit wel aan bij de management drives waar ik ook een test voor deed en waar mensgericht zijn in combinatie met een analytische blik uit naar voren kwam. De grenswerkertest vind ik een mooie methode om inzicht te krijgen in de verschillende rollen bij het werken aan opgaves. We hebben de test met ons team gedaan. De verschillende rollen bleken goed in het team vertegenwoordigd te zijn

"Ik trap regelmatig op de rem, maar tegelijkertijd probeer ik ook oplossingsgericht te zijn."

Interview 2 Gerard van Hulzen - held

Gerard van Hulzen werkt als informatiemanager bij de Directie Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met de andere leden van zijn team deed hij de grenswerkerstest.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Gerard van Hulzen - Held

Mijn focus ligt op de uitrusting van de werkplekken door het hele ministerie heen. Ik doe dat vanuit een team van in totaal zestien personen. Ik ben afkomstig uit de hoek van de leveranciers, die kennis kan ik in mijn werk goed gebruiken. Ik probeer met wat ik doe het werk voor de mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van beleid zo gemakkelijk mogelijk te maken. Denk daarbij aan het opslaan, verwerken en delen van informatie. Hoe belangrijk het goed opslaan en structureren van informatie kan zijn, zal blijken bij de parlementaire enquête door de tijdelijke commissie Corona: SMS-verkeer, e-mails, documenten: alles moet veilig worden verzameld en goed geregistreerd zijn.

Voorkeursstijl held

Uit de grenswerkerstest kwam dat mijn voorkeursstijl die van held is: loyaal, taakgericht en met een scherpe focus. Dat herken ik wel. Geef me een opdracht en ik voer die zo goed mogelijk voor je uit. Ik heb goede kennis van hoe de dingen intern lopen en hoe je daar slim gebruik van kunt maken.

Valkuil

Als ik meerdere opdrachten tegelijk moet uitvoeren, wordt het voor mij minder overzichtelijk. Ik vind het belangrijk om eerst binnen het eigen departement alles op orde te hebben, voordat ik naar andere departementen ga kijken. Dat is voor mij niet echt een valkuil, maar wel een uitdaging daar een goede balans in te vinden. Momenteel intensiveer ik het contact met die andere departementen. Daar heb ik geen moeite mee, maar alles op zijn tijd

Grenswerker

Mijn tweede voorkeursstijl is die van onderhandelaar. Dat is een stijl die ik nog wel verder wil gaan ontwikkelen. Ik ben ook nieuwsgierig om de stijl van de vinder uit te proberen, maar ik zit nu in m’n kracht. Voor nu is dat belangrijker. Ondertussen benut ik die stijlen wel via het inschakelen van

"Geef me een opdracht en ik voer die zo goed mogelijk voor je uit."

Doe ook mee!

Wil je met jouw maatschappelijke opgaveteam aan de slag met jullie teamprofiel? Neem dan contact op met grenzeloossamenwerken@rijksoverheid.nl.