Rijksprogramma’s lanceren 'De Plint' – Een experiment ter ondersteuning van ambtenaren bij hun opgaven

De Plint is een fysieke tussenruimte die de overheid en samenleving dichterbij elkaar brengt. Hierin werken ambtenaren innovatief en laagdrempelig samen aan maatschappelijke opgaven. De programma’s Agenda StadDialoog en EthiekDenk Doe DuurzaamTestlabOM en de opgavecoaches Grenzeloos Samenwerken zijn inmiddels aan het werk in De Plint.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Opening van De Plint

Experiment

Gezamenlijk experimenteren we hoe het eerste Opgavehuis van de Rijksoverheid ingezet kan worden om de kloof tussen beleid en realiteit te verkleinen. Zo betrekken we de samenleving actief in de maatschappelijke opgaven.

Laagdrempelig samenwerken

Mede-initatiefnemer Susanne van den Oudenhoven - van Karsen van den Oudenhoven (Grenzeloos Samenwerken): "Ik ben blij dat we een eerste stap hebben gezet om laagdrempelig samenwerken mogelijk te maken. Door met elkaar invulling aan dit experiment laten we zien dat het bijdraagt aan een andere manier van werken. Uiteindelijk hoop ik dat dit concept breed opvolging krijgt."

Platform voor innovatie en co-creatie

De Plint is een platform voor innovatie en co-creatie waarin iedereen gebruik kan maken van de ruimte. Het kent een zogenaamd opendeurenbeleid. Het is gemakkelijk bereikbaar; op de begane grond voor de toegangspoortjes. Samen met Hybride Werken onderzoeken we hoe ruimte (en dus De Plint) een bijdrage kan leveren aan het steunen en stutten van ambtenaren in het opgavegericht samenwerken.

Eerste stap gezet

Met de aftrap vandaag is een eerste stap gezet hoe de bewoners gaan werken en het samen leren en experimenteren vorm gaan geven.

De Plint zit in het rijkspand van de ministeries JenV en BZK aan de Zwarteweg 54 in Den Haag. Wil je meer informatie over de Plint? Neem dan contact met op: deplint@rijksoverheid.nl