Beelden van goed werk

Beelden van Goed Werk

We komen allemaal weleens in samenwerkingssituaties terecht waarvoor geen standaardoplossingen zijn, waar de betrokkenen verschillend tegenaan kijken en waarin de spanning soms flink kan oplopen.

De kern

Dat vraagt om het maken van een goede afweging: wat vind ik - of wat vinden wij nu goed werk? Beter worden in het herkennen van deze kritische situaties en in het maken van dit soort afwegingen, helpt bij het versterken van de samenwerking over grenzen heen.

De insteek

Dit boekje laten we zien hoe deze insteek werkt. Het is een aanpak in ontwikkeling, die op dit moment op allerlei plekken wordt uitgeprobeerd en verbeterd (o. bij de inspecties, bij provincies, in de zorg en het onderwijs). Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtegoed en de ervaring van Manon Ruijters, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, lector aan Aeres Hogeschool Wageningen en partner van Good Work Company. Onderzoek naar en begeleiding bij het komen tot ’goed werk’ vormt een kern van haar werk.