Onderzoeken Mens Centraal

Om mensen in hun contact met de overheid beter te helpen en te bedienen, heeft programma Mens Centraal, van augustus 2018 tot en met augustus 2022 overheidsorganisaties geholpen om communicatie en dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen in te richten.

Altijd op basis van onderzoek onder de mensen om wie het gaat en vanuit een overheidsbrede aanpak rondom een levensgebeurtenis, zoals 18 jaar worden.

Vaak is een hele keten van overheidsorganisatie betrokken bij een bepaalde levensgebeurtenis. Om te werken vanuit een maatschappelijke opgave is elke schakel (lees: gemeentes, miniseries, publieke dienstverleners,  provincies, waterschappen) in die keten van belang.

Onderzoeken én de maatschappelijke opgave

Vanuit het gedachtegoed om mensen centraal te stellen in overheidscommunicatie en -dienstverlening door aan te sluiten bij hun de leefwereld en belevingswereld heeft het programma meerdere onderzoeken laten doen. Deze onderzoeken bieden waardevolle informatie  over de behoeften die mensen hebben in hun contact met de overheid rondom diverse levensgebeurtenissen zoals ‘Ik word 18 jaar’, ‘Er is iemand in mijn omgeving overleden’, ‘Ik ga verhuizen’, maar ook over ‘het digitaal delen van persoonsgegevens van burgers’ en ‘innovatieve manieren van onderzoek: gamification’. De inzichten uit deze onderzoekengeven inzicht in de leefwereld en de belevingswereld van mensen op onderwerpen waar ambtenaren binnen hun werkveld mee te maken krijgen.

Benut deze onderzoeken

Laat je ondersteunen door de inzichten uit deze onderzoeken om de maatschappelijke opgave waar jij aan werkt, nóg beter te kunnen uitvoeren.

Borging onderdelen Mens Centraal

Sinds augustus 2022 is het programma geëindigd. De programma onderdelen zijn ondergebracht bij:

  • Het gedachtegoed Mens Centraal is onder gebracht bij Werk aan Uitvoering (WAU)

  • Aanpak Levensgebeurtenissen en de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening is ondergebracht bij Dienst Publiek en Communicatie (DPC), Ministerie van Algemene Zaken

  • Interactiecoaches zijn onderbracht bij Gebruiker Centraal

Zie ook: Home | Programma Mens Centraal

Wet hergebruik van Overheidsinformatie

Op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie is het toegestaan om alle informatie op deze website te hergebruiken.

Download 'Hoe beleven aanstaande ouders de communicatie en dienstverlening vanuit de overheid rond het krijgen van een kind'

PDF document | 134 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe beleven aankomende studenten de voorbereiding op studeren'

PDF document | 121 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe beleven jongeren met sociaal en financieel vangnet de rechten en de plichten rondom 18 jaar worden'

PDF document | 85 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe ervaren mensen de concurrentie van overheidswebsites in Google-zoekresultaten'

PDF document | 151 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe gaan mensen om met machtigen'

PDF document | 117 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe kan de overheid mensen meer overzicht bieden zij contact hebben met verschillende overheidsorganisaties?'

PDF document | 156 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe kan de overheid mensen meer overzicht en hulp bieden bij het voorbereiden op ouder worden?'

PDF document | 145 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe kan de overheid mensen meer overzicht en hulp bieden tijdens het verhuisproces?'

PDF document | 115 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe kan de overheid nabestaanden meer overzicht en hulp bieden?'

PDF document | 144 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Hoe zelfredzaam zijn mensen en willen mensen zijn in online transacties met de overheid'

PDF document | 146 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Jongeren zonder vangnet'

PDF document | 130 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Onderzoek onder werklozen'

PDF document | 156 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Wanneer willen mensen persoonlijk contact met de overheid?'

PDF document | 153 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Welke behoeften hebben ouders en kinderen bij een scheiding?'

PDF document | 109 kB

Rapport | 03-05-2023

Download 'Wat maakt de communicatie en dienstverlening van meerdere overheidsorganisaties rond een levensgebeurtenis herkenbaar'

PDF document | 169 kB

Rapport | 03-05-2023