Leiden Leadership Centre - Flyer interventieonderzoek 2024

Het Leiden Leadership Centre ontwikkelt in samenwerking met publieke organisaties een interventie die netwerk- en ketensamenwerking bevordert. Deze interventie richt zich specifiek op het versterken van leiderschap in netwerken en ketens in de publieke sector. Voor het testen en evalueren van deze interventie worden ketens en
netwerken gezocht. Deze flyer hoort bij het artikel Leiderschap in ketens en netwerken in de publieke sector.