DOEboek opgavegericht werken: van #hoedan naar #doedan - een interview met initiatiefnemer Ellen Viergever

Het DOEboek opgavegericht werken is 21 september gelanceerd. Ellen Viergever, programmaleider van Grenzeloos Samenwerken, het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken, is initiatiefnemer voor het maken van het DOEboek.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Programmaleider Ellen Viergever houdt het DOEboek vast

Ellen, een DOEboek? “Drie jaar geleden zijn we de beweging Grenzeloos Samenwerken gestart. Wij zijn toen vooral overal heel goed gaan luisteren. Waar lopen mensen die werken in een opgave tegenaan? Hoe pakken ze dat op? Er kwamen toen vanuit allerlei hoeken zoals de wetenschap, kennisinstellingen, praktijkervaringen en doordat we er zelf mee aan de slag gingen, zoveel ideeën en oplossingsrichtingen dat het zonde was hier verder niets mee te doen. Om te zorgen dat al deze kennis en expertise niet verloren gaat is het idee van het DOEboek ontstaan. Eigenlijk vanuit de gedachte van ‘praten over opgavegericht werken’ naar doen. Hoe doe je dat nu? Werken vanuit de opgave? Met dit boek willen we de stap naar de praktijk kleiner maken en handreikingen doen om opgavegericht werken toe te passen in de praktijk. Van #hoedan naar #doedan. Dat maakt het boek uniek“!

Wie kan ermee aan de slag?

“Ik hoop dat het vooral opgavehouders en mensen die werken aan een opgave helpt. Maar het boek kan ook inspiratie en houvast bieden aan diverse rijksambtenaren. Door eens op een andere manier te kijken naar hoe je je werk doet, kun je je werk verrijken door er meer creativiteit, luchtigheid en ontspanning in te brengen. Dit kan door middel van de verschillende werkvormen en ervaringen die we in het boek naar boven brengen. Het werken aan een opgave moet je samen doen, soms over organisatiegrenzen heen, dat kan het werk leuker maken, maar ook spannender, meer complex. Het DOEboek reikt hier allerlei handreikingen en perspectieven voor aan. Ook als het spannend wordt.”.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Lancering van het DOEboek met directeur-generaal Eva Heijblom

Dit soort reflectieve momenten pakken we eigenlijk te weinig en ook daarbij kan het DOEboek helpen.

Aandacht voor reflecteren

“Op verschillende plekken in het boek wordt aandacht besteed aan reflecteren. We horen binnen de Rijksoverheid veel dat we te weinig tijd nemen om te reflecteren. We zijn allemaal heel druk, maar ook dienstbaar en betrokken. De inhoud staat altijd voorop, het verantwoordelijkheidsbesef om te dienen en te doen wat je moet doen is vaak heel groot. Richting de politiek, richting het bestuur en richting de samenleving. En daardoor lopen we onszelf wel eens voorbij. En hebben we eigenlijk niet de tijd om even stil te staan en te denken “wat heb ik nou gedaan”, te reflecteren op het werk wat je doet, de relatie met mensen die je hebt, hoe je zelf een pion bent in samenspel met anderen. Maar ook om te reflecteren op de inhoud. Doe ik nu wel de goede dingen? Dit soort reflectieve momenten pakken we eigenlijk te weinig en ook daarbij kan het DOEboek helpen. Het DOEboek draagt eraan bij dat we tot het besef komen dat het goed is om hiervoor tijd te maken. Wij werken bijvoorbeeld heel nauw samen met Mindful Rijk, die organiseren reflectiemomenten en oplaadpunten, dat zijn mooie manieren om ons daarbij te helpen”.

Het zit voor mij heel erg in het doen en niet zozeer in meer kennis vergaren over.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Joyce Otten en Marianne de Jonge tijdens de lancering

Leren op verschillende manieren

“Iedereen leert op een andere manier en zal het DOEboek op een ander manier gebruiken. De één leest liever, de ander leert door met collega’s het gesprek aan te gaan, een derde luistert, en er zijn collega’s die dingen uitproberen en gaandeweg leren. Voor alle verschillende leerstijlen zit er wat in het DOEboek. En dat is ook bepalend voor de manier waarop je naar je werk kijkt, als iedereen verschillend is past ook niet iedereen in een mal en moet je juist daar je best voor doen in een opgave. Om écht contact te maken met verschillende mensen, te luisteren, je te realiseren dat er verschillende belangen zijn en daar op een goede manier mee omgaan. We willen naar een lerende organisatie, laten we dan ook beseffen dat het voor iedereen anders is. Laten we bij elkaar aansluiten in plaats van tegenover elkaar gaan staan. Het werk is juist leuk, maar ook lastig doordat iedereen verschillend is.

Ik zou het heel leuk vinden als het DOEboek onderdeel is van je dagelijks werk.

Één van de oefeningen in het DOEboek is je droom, heb je ook zelf een droom?

“Ik zou het heel tof vinden als het DOEboek een onderdeel is van je dagelijks werk, net zoals je je laptop meeneemt, zo neem je ook het DOEboek mee. Dan kun je altijd even terugvallen op wat het DOEboek je biedt. Dat het DOEboek een soort faciliteit wordt om te zien welke werkvormen en manieren er zijn om aan een opgave te werken. Net zo vanzelfsprekend als je laptop en je telefoon. Mijn ultieme wens is dat we naar een Rijksoverheid gaan die werkt vanuit de opgave, dat doet volgens de bedoeling en daar waar nodig grenzeloos samenwerkt. En daar is dit boek een heel duidelijk en direct hulpmiddel voor."

Nieuwsgierig geworden naar het DOEboek? Klik hier voor de PDF versie. Wil je liever een fysiek boek? Die kun je hier bestellen!

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken