Taart voor onze 3000e LinkedIn-volger

Op donderdag 19 oktober bereikte ons LinkedIn-account maar liefst 3000 volgers. Een heuse mijlpaal én een moment om bij stil te staan. En dat deden we op een bijzondere wijze. Ons team ging langs Rijkscollega Jodie in 't Groen die zorgde dat de teller de 3000 volgers aantikte. Jodie: "Ik ben het programma Grenzeloos samenwerken gaan volgen om meer te leren over ambtelijk vakmanschap en om tips te lezen over samenwerken."

Beeld: ©Tamar Druppers / Grenzeloos Samenwerken
Jodie in 't Groen neemt taart in ontvangst van Wiel de Woo (online comm-adviseur Grenzeloos Samenwerken)

Vieren met taart

Op naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de standplaats waar Jodie in 't Groen als beleidsmedewerker Ziekte en Arbeidsongeschiktheid werkt. Na wat mailtjes hier en daar om haar te 'feliciteren' als 3000e volger, merkten we dat Jodie aangenaam verrast (én versbaasd) was dat het team van Grenzeloos Samenwerken haar een taart wilde brengen om deze mijlpaal te vieren. Gelukkig kon ze deze ludieke actie erg waarderen.

Jodie: "In mijn directie is er veel aandacht voor praktijkgericht werken. Ik vind het nuttig en waardevol om ook zelf op zoek te gaan naar manieren om meer praktijk- en samenwerkingsgericht te gaan werken. Jullie programma biedt daar veel handvatten voor!"

Hemd van het lijf

Tsja, en als je dan toch een Rijkscollega blij kunt maken met een taart én die enthousiast is over het gedachtegoed van Grenzeloos Samenwerken, waarom dan niet een klein interview? Jodie was bereid om wat van onze vragen te beantwoorden.

Kun je een korte introductie over jezelf geven?

"In mijn rol houd ik mij bezig met vraagstukken over re-integratieondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is belangrijk dat er een begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening is en dat de behoeften van burgers hierin centraal staan. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een beperking via re-integratie en andere hulp (weer) kunnen meedoen en werken naar hun mogelijkheden."

Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit?

"Samen met UWV werk ik aan een continue doorontwikkeling van de re-integratiedienstverlening. Op een gemiddelde dag bel of overleg ik met zowel collega’s van UWV als SZW. We bespreken in die overleggen de voortgang van onderzoeken en lopende pilots. Verder schrijf ik aan nota’s of maak ik een analyse over een bepaald vraagstuk. Ook lees ik regelmatig relevante onderzoeken door."

Beeld: ©Tamar Druppers / Grenzeloos Samenwerken
Jodie in 't Groen: de 3000e volger op LinkedIn van Grenzeloos Samenwerken

ik zet me graag in voor een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen

Werk je zelf aan een maatschappelijke opgave? Kun je daar iets over vertellen?

"Jazeker, ik zet me graag in voor een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen. Ik vind het belangrijk dat hierin de behoeften van mensen met een beperking centraal staan."

Je gaf aan het DOEboek erg inspirerend te vinden. Vertel eens, welke voorbeelden spreken je aan?

"Het DOEboek staat vol met inspiratie over hoe er beter kan worden samengewerkt en hoe je hier zelf een belangrijke rol in hebt. Bovendien heb ik interessante informatie gevonden over ambtelijk vakmanschap. Ook staan er veel leestips in waardoor dit een boek is dat je om de zoveel tijd eens moet open slaan om inspiratie op te doen. De Tips en tricks voor het formuleren op p. 38 helpen bij het afpellen van problemen, het vinden van oplossingen en het aanpakken van knelpunten. Onderdeel 2 bevat een mooie checklist die op veel verschillende vraagstukken en opgaves toepasbaar is."

"Verder vond ik het lezen van de voorkeursstijlen opgavegericht samenwerken op p. 78 verhelderend. Met mijn cluster hebben wij een paar maanden geleden een Insightsteamsessie gehouden. Het bespreken van deze verschillende voorkeursstijlen zou daar een mooie aanvulling op zijn! Het is leerzaam om stil te staan bij ieders voorkeursstijlen om zo rekening met elkaar te houden en goed te kunnen samenwerken."

Het DOEboek staat vol met inspiratie over hoe er beter kan worden samengewerkt en hoe je hier zelf een belangrijke rol in hebt

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken

Zijn er voorbeelden van het DOEboek die je (in)direct kunt toepassen in je werk / opgave?

"De beelden van goed werk op p. 170 – 174 kan ik direct toepassen in het werk. Hoe we een vraagstuk benaderen is vaak niet zwart wit, en de mogelijke oplossingen of uitkomsten zijn dat al helemaal niet. Ik vind het belangrijk om zelf en ook met anderen nadrukkelijk stil te staan bij hoe je afwegingsvermogen bij vraagstukken beïnvloed wordt door aannames en overtuigingen. En ook om na te denken over wat we gezamenlijk als goed werk zien bij het komen tot een oplossing of in beleidsvoorbereiding. De gestelde vragen helpen om hier het gesprek over te voeren."

"Overigens heb ik, toen ik het DOEboek bestelde, ook een extra exemplaar mogen delen met een collega. Dat heb ik met enthousiame gedaan."