De nieuwe ambtseed: dichter bij mens en maatschappij

Er komt een nieuwe ambtseed voor rijksambtenaren. Deze nieuwe ambtseed geeft beter aan waar wij als rijksambtenaren voor staan en hoe wij willen werken. Er ligt meer nadruk op het werken in het algemeen belang voor onze samenleving. De tekst van de nieuwe ambtseed is al vastgesteld in de ministerraad. De daadwerkelijke inwerkingtreding wordt na de zomer verwacht, hierbij een korte update.

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
Logo van de nieuwe ambtseed

Wijzigingen

De nieuwe ambtseed is begrijpelijker en maakt duidelijker dat ambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving. Ook drukt de nieuwe eed beter uit dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect.

  • Begrijpelijker

Voor het vertrouwen van mensen in de overheid is het belangrijk dat ambtenaren doen wat ze beloven. Daarvoor is nodig dat voor iedereen duidelijk is wat de ambtenaar zweert of belooft. Dit geldt al helemaal voor de ambtenaar zelf.  Ambtenaren ervaren de huidige eed vaak als verouderd en moeilijk te begrijpen.

  • Werken in het algemeen belang voor onze samenleving

Wat ambtenaren doen, kan diep ingrijpen in het leven van mensen. De problemen met de toeslagenaffaire en de aardgaswinning hebben dat nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Het is belangrijk om dit te beseffen en hiernaar te handelen. Door meer nadruk te leggen op het algemeen belang en de samenleving, geven we aan dat we dichter bij mens en maatschappij willen staan.

Implementatie

De nieuwe ambtseed is pas rechtsgeldig als deze is opgenomen in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, deze procedure loopt nog. Wanneer de inwerkingsdatum definitief is zal dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. Ook om overheidswerkgevers de tijd te geven voor het in gebruik nemen van de gewijzigde formulieren voor het afnemen van de ambtseed.

Voorlichtingsmateriaal

Door de werkgroep Implementatie Ambtseed wordt rijksbreed voorlichtingsmateriaal ontwikkeld: onder andere een basisverhaal over wat de ambtseed is (in tekst en in een animatie), een kernboodschap, een gesprekshandleiding voor de ambtseedceremonie en de nieuwe formulieren die hierbij horen. Uiteraard kunnen organisatieonderdelen hun eigen specifieke materiaal hier tzt aan toevoegen. De middelen worden via rijksportaal en online ter beschikking gesteld. Daarnaast wordt er met Q&A's gewerkt om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Meer informatie en vragen

Dit is de huidige stand van zaken, meer informatie is te vinden via deze website: De nieuwe ambtseed | Grenzeloos Samenwerken en via Rijksportaal: De nieuwe ambtseed - Rijksportaal (overheid-i.nl).

Op rijksoverheid.nl vind je de tekst van de huidige en nieuwe ambtseed en de motie die ten grondslag ligt aan de wijzigingen.

De Werkgroep Implementatie Ambtseed is te bereiken via PostbusAmbtseed@rijksoverheid.nl.

Ook als je al vragen voor de Q&A's hebt, kun je ze naar bovenstaand mailadres sturen.