De nieuwe ambtseed

De nieuwe ambtseed

Er komt er een nieuwe ambtseed voor rijksambtenaren. Deze nieuwe ambtseed geeft beter aan waar wij als rijksambtenaren voor staan en hoe wij willen werken. Er ligt meer nadruk op het werken in het algemeen belang voor onze samenleving.

De beginselen van onze democratische rechtsstaat vormen de basis voor de organisatie en werking van de Nederlandse staat. Dit betekent voor onze werkwijze dat wij dienstbaar zijn aan het algemeen belang en aan de samenleving: mens en maatschappij staan centraal. Wij werken integer en behandelen mensen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect. Wij zijn open waar dat kan. En we respecteren de regels en het recht.

Alle rijksambtenaren die in dienst treden leggen de nieuwe ambtseed af. Ben je al in dienst en heb je al eerder de ambtseed afgelegd? Dan hoef je dat niet opnieuw te doen. Wel is het belangrijk dat je kennisneemt van de nieuwe ambtseed. Zodat ook jij weet waar we met elkaar voor staan en hoe we willen werken. 

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken