Handreiking Ambtenaar en Grondrechten

Ambtelijk vakmanschap en je uitspreken als ambtenaar - dat leverde het afgelopen jaar veel discussie op. Voor veel collega’s is dit soms ook persoonlijk een zoektocht geweest. BZK heeft een handreiking gemaakt voor wie zich afvraagt hoe je je als ambtenaar kunt uitspreken op een manier die past bij ons vakmanschap.

Over de handreiking

Veel collega’s hebben bewust gekozen om te werken voor de publieke zaak, vanwege betrokkenheid bij de samenleving. Die betrokkenheid uit zich soms ook buiten het werk, bijvoorbeeld door mee te doen aan demonstraties. Het laat bevlogenheid zien die past bij de overheid die we willen zijn, en tegelijk kan het soms botsen met het vak ambtenaar waarbij je politiek neutraal moet adviseren en moet uitvoeren wat de politiek besluit. De handreiking Ambtenaar en grondrechten. Ruimte én beperkingen biedt uitleg van bestaande kaders als de Ambtenarenwet, en geeft houvast om zelf een afweging te maken. Dat gaat niet alleen over wat je wel of niet mag doen. Het gaat ook over wat wijs is om te doen.  

Meer informatie

De handreiking is rijksbreed aangekondigd. Wil je het volledige nieuwsbericht hierover lezen? Klik dan hier.