Ambtelijk vakmanschap

Ambtelijk Vakmanschap

Als ambtenaar werken we voor mens en maatschappij. Een bijzondere positie met bijbehorende rechten en plichten. Maar wat betekent dat voor ons in het dagelijks werk? Hoe willen we samen werken aan een beter Nederland, met de mensen voor ogen waar we het voor doen? Wat we samen belangrijk vinden aan principes en waarden staat in de Gids Ambtelijk Vakmanschap. Daar kunnen we op terugvallen en geeft het inspiratie voor onze werkwijze. Door hierover met elkaar in gesprek te blijven, werken we continu aan het versterken van ons ambtelijk vakmanschap.