Gespreksruimte Ambtelijk Vakmanschap

Over het werk en de positie van ambtenaren is de laatste tijd veel geschreven en gezegd in diverse media. Hoe kijk jij naar je rol en positie als ambtenaar? Wat betekent ambtelijk vakmanschap voor jou in je dagelijkse werk? Om je te helpen hierover in gesprek te gaan is de startkit ‘In gesprek over Ambtelijk Vakmanschap’ ontwikkeld.

Voorbeeld van vragen 

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

Wat kom jij tegen in je dagelijkse werk? Zijn er bepaalde dilemma’s? Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe verloopt samenwerking? Wat is de impact van jouw werk op mens en samenleving? Hoe draag jij bij om te zorgen dat mensen niet in de knel komen? Ervaar jij ruimte om van regels af te wijken? Wat heb jij nodig in je werk?

Wil je toch liever het gesprek laten begeleiden? Neem dan contact met ons op, of schrijf je in voor een van de gelande gesprekken - zie agenda. Daar ontmoet je collega's uit de hele rijksoverheid.

Download de kit onderaan deze pagina.