Over ons

Het kernteam van het programma Dialoog & Ethiek bestaat uit elf ambtenaren met een achtergrond in  participatie, communicatie, beleid, uitvoering, wetgeving, filosofie, leiderschap, management, projectondersteuning, onderzoek, veranderkunde, coaching en leren & ontwikkelen. Wij bieden regelmatig plek aan een stagiaire. 

Behalve het kernteam zijn vele anderen betrokken bij Dialoog & Ethiek. De community van gespreksleiders Dialoog & Ethiek telt inmiddels zo'n tweehonderd leden. Een community van praktijkbouwers is in oprichting. Zij werken binnen de rijksdienst aan een open, veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie vaste praktijk is.

Het netwerk bestaat verder uit interne en externe organisatieveranderaars, filosofen, kunstenaars, gespreksleiders, coaches, adviseurs, uitvoerders, onderzoekers en managers. Sommigen richten zich specifiek op sociale veiligheid, of op diversiteit, op het tegengaan van racisme en discriminatie; anderen op het ontwikkelen van ambtelijk vakmanschap, het voeren van goede gesprekken, de menselijke maat een plaats geven. Weer anderen werken vanuit de wens om ethische reflectie steviger te verankeren in planvorming, evaluatie of audits. 

Wat?

Hoe?

Programmaplan

Kennismaken?

Meer weten over wie we zijn, wat we doen en hoe we werken? Neem contact op met dialoogenethiek@rijksoverheid.nl