Over ons

Dialoog & Ethiek bestaat uit een kleine kerngroep van ambtenaren met achtergrond in: participatie, communicatie, beleid, uitvoering, wetgeving, filosofie, programma- en lijnmanagement, projectondersteuning, onderzoek, veranderen, leren en ontwikkelen. Verschillende teamleden zijn uitvoerend kunstenaar.

De kerngroep maakt deel uit van een snel groeiende community bij het Rijk van mensen die op allerlei verschillende plaatsen werken aan de ambitie van Dialoog & Ethiek: een open, veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie vaste praktijk is. Organisatieveranderaars, filosofen, kunstenaars, gespreksleiders, coaches, adviseurs, uitvoerders, onderzoekers en managers – soms met focus op sociale veiligheid, of op diversiteit, op het tegengaan van racisme en discriminatie; soms met focus op het ontwikkelen van ambtelijk vakmanschap, het voeren van goede gesprekken, de menselijke maat een plaats geven; soms vanuit de wens om ethische reflectie steviger te verankeren in doorlichtingen, evaluaties, audits, reviews, etc. We vinden elkaar en versterken elkaar, onder andere in de Rijksinnovatie Community (RIC).

Wat?

Hoe?

Programmaplan

Kennismaken?

Meer weten over wie we zijn, wat we doen en hoe we werken? Neem contact op met dialoogenethiek@rijksoverheid.nl