Dialoog & Ethiek

Het programma Dialoog & Ethiek is in 2021 opgericht om te werken aan een open en veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie en dialoog vaste praktijk zijn.

Het kernteam Dialoog & Ethiek werkt samen met een groot netwerk van gespreksleiders, organisatieveranderaars, filosofen, wetenschappers, kunstenaars en formele en informele leiders.  We organiseren dialogen over morele kwesties in het werk waardoor praktische wijsheid ontstaat. We bouwen kennis op over ethiek bij het Rijk. En we verankeren de werkpraktijk die we voor ogen hebben in de structuur en cultuur. 

We zijn altijd op zoek naar verhalen van collega’s die ervaring opdoen met ethische reflectie en het voeren van dialogen. We delen deze verhalen op de website en via de nieuwsbrief.

Heb je een vraag of wil je een verhaal delen? Neem contact op met dialoogenethiek@rijksoverheid.nl