Dialoog & Ethiek

Dialoog & Ethiek

Het programma Dialoog & Ethiek is in 2021 opgericht om te werken aan een open en veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie vaste praktijk is.

Het kernteam draagt bij aan transformatie samen met snel groeiend netwerk van gespreksleiders, organisatie-veranderaars, filosofen, managers. Samen organiseren we dialogen over morele kwesties in het werk waardoor praktische wijsheid ontstaat. We bouwen kennis op over de plaats van ethiek bij het Rijk. En we verankeren de werkpraktijk die we voor ogen hebben in de structuur en cultuur. 

We zijn altijd op zoek naar verhalen van collega’s die ervaring opdoen met ethische reflectie en het voeren van dialogen. We delen deze verhalen op de website en via de nieuwsbrief.

Heb je een vraag of wil je een verhaal delen? Neem contact op met dialoogenethiek@rijksoverheid.nl