In gesprek met je leidinggevende over open beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling, die een voldoende mate van openheid bevat, wordt Open Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling (OMSBO) genoemd. Bij OMSBO wordt beleid ontwikkeld in samenwerking en interactie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden.

OMSBO dat er professionele stakeholders deelnemen, die niet tot de ‘usual suspects’ behoren. Maar hoe het ontwerp van zo’n proces te bespreken met je leidinggevende? Het is immers géén alledaagse kost.

Programma

  1. Voorbereiding op het gesprek met je leidinggevende over OMSBO
  2. Afbakening en common ground
  3. Processoort: target, toekomst-visie-traject en of probleemoplossend proces is.
  4. Verwachtingenmanagement: wat ligt ‘vast' en wat de aannames
  5. Type beleidsrol
  6. Beleidsinstrumenten / mogelijke beleidsoutput
  7. Belangrijke stakeholders en unusual suspects
  8. OMSBO-criteria en aanpakkeuze
  9. Betrekkingscommunicatie en algemene communicatieproces
  10. Reflectie op opgedane inzichten op politieke inbedding en concrete procesvormgeving

Op weg naar een procesnota met hoofdfasen en randvoorwaarden

Leerdoel

Doel van het gesprek: gezamenlijk de randvoorwaarden bepalen voor een OMSBO-aanpak waarmee jij, de leiding (verticale hiërarchie) en politiek uit de voeten kunnen én dat draagvlak krijgt in samenleving.

Studielast

3 uur

Bestuderen voorbereidende video 1 ½ uur.

Zie:  Online intro Open Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling (#OMSBO) en omgaan met ongeschreven regels - YouTube
E-learning online:  1 ½ uur

Let op! Deze cursussen vormen een samenhangend geheel: