Leergang Lerende Organisatie

In deze leergang versterk je het lerend vermogen. Dit doe je door met je (management)team actief aan de slag te gaan met de vijf leerdisciplines waarover een organisatie moet beschikken om het lerend vermogen te versterken. Ook wordt ingegaan op de leercirkels die een organisatie moet helpen om de eigen basisveronderstellingen en leerstoornissen bloot te leggen, zoals: 'de mythe van het alleswetende managementteam'. 

Programma

Het programma bestaat uit vijf fysieke studiedagen, verspreid over een periode van zes maanden. De vijf leerdisciplines zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en lopen als rode draad door de gehele leergang. Per studiedag wordt steeds één leerdiscipline naar voren gehaald. 

NB: Er worden korte opdrachten meegegeven die tussen de studiebijeenkomsten in worden uitgevoerd.

Wat kun je van de leergang verwachten?

Praktische informatie

De studiebelasting bedraagt 40 uur, waarbij je werkt aan een lerende organisatie: versterken van het lerend vermogen. De totale studieduur bedraagt 6 maanden met dus vijf studiedagen en de daarbij behorende opdrachten. De start van de leergang en data gaan in overleg met de aanvrager. De investering bedraagt  €1495,- per deelnemer.

Schrijf je in!

Voor meer informatie of inschrijven mail je naar: netwerk-academie@rijksoverheid.nl