Over de Netwerkacademie

Samen werken we aan de versterking van onze professionaliteit. Zo leveren wij een bijdrage aan een betrouwbare overheid die er is voor alle burgers van Nederland.

Daarvoor is het van belang dat we ook de samenwerking op het terrein van leren en ontwikkelen versterken. Dit doen we met de Netwerkacademie Grenzeloos Samenwerken: een netwerkacademie vóór en dóór rijksmedewerkers.

Met leer- en ontwikkelprofessionals en inhoudelijke professionals wordt al netwerkend over organisatiegrenzen heen samengewerkt in een groeiend lerend netwerk. Deze samenwerking levert nieuwe inhoudelijke kennis op om ‘leren te leren’ grenzeloos samen te werken.

de Netwerkacademie uitgelegd

Lerend Netwerk

We werken aan het leren en ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden in vijf leerdimensies. Hierin volgen we het raamwerk van de Inner Development Goals. Door de Inner Development Goals te ontwikkelen versterken we onze ambtelijke vermogens om te werken aan maatschappelijke opgaven.

Heb je interesse deel te nemen in dit lerend netwerk? Neem dan contact op via netwerk-academie@rijksoverheid.nl.