De Gids Ambtelijk Vakmanschap

Als ambtenaar werken we voor mens en maatschappij. Maar wat betekent dat voor ons in het dagelijks werk? Hoe willen we samen werken aan een beter Nederland? Waar kunnen we op terugvallen en wat geeft ons legitimatie voor onze werkwijze? Precies daarvoor is de gids Ambtelijk Vakmanschap (AV). De Gids kent 7 principes.

Totstandkoming van de Gids

Als uitgangspunt voor de Gids Ambtelijk Vakmanschap zijn verschillende juridische kaders gebruikt, zoals: de Grondwet, Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur, Code goed openbaar bestuur, Gedragscode Integriteit Rijk, Ambtseed en Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast hebben we met vele Rijkscollega's gesprekken gevoerd over de betekenis over de principes en waarden in hun dagelijkse praktijk. De input uit deze gesprekken hebben we verwerkt in de Gids en we blijven daarover continue in gesprek.  De gids is nooit af en blijft een uitnodiging aan jullie om met voorbeelden en suggesties te komen die de principes in de praktijk betekenis geven.