Wijzigingen ten opzichte van de vorige ambtseed

De nieuwe ambtseed is begrijpelijker en maakt duidelijker dat ambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving. Ook drukt de nieuwe eed beter uit dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect.

Begrijpelijker

Voor het vertrouwen van mensen in de overheid is het belangrijk dat ambtenaren doen wat ze beloven. Daarvoor is nodig dat voor iedereen duidelijk is wat de ambtenaar zweert of belooft. Dit geldt al helemaal voor de ambtenaar zelf.  Ambtenaren ervaren de vorige eed vaak als verouderd en moeilijk te begrijpen.

Werken in het algemeen belang voor onze samenleving

Wat ambtenaren doen, kan diep ingrijpen in het leven van mensen. De problemen met de toeslagenaffaire en de aardgaswinning hebben dat nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Het is belangrijk om dit te beseffen en hiernaar te handelen. Door meer nadruk te leggen op het algemeen belang en de samenleving, geven we aan dat we dichter bij mens en maatschappij willen staan.

De wijzigingen komen voort uit een wens van de Tweede Kamer, verwoord door de motie Ellian. De motie van Ellian verzocht de regeling, om “trouw aan de publieke taak” toe te voegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen. Deze motie gaf aanleiding om de gehele tekst van de ambtseed te wijzigen en daarbij is brede interpretatie gegeven aan de motie. 

Voorlichtingsmateriaal over de nieuwe ambtseed

Het voorlichtingsmateriaal over de nieuwe ambtseed wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de nieuwe medewerkers die de eed uitspreken bij indiensttreding. Dit voorlichtingsmateriaal is voor iedereen gelijk. Het gaat hierbij om een universele tekst en uitleg van de nieuwe ambtseed. Ook als je al in dienst bent kun je dit materiaal gebruiken om kennis te nemen van de nieuwe ambtseed.

Voor leidinggevenden en HRM-collega´s zijn Q&A´s in ontwikkeling (die regelmatig aangevuld worden), zodat zij ondersteund worden in het beantwoorden van vragen van medewerkers.