Nota Waardenvol Werken voor Nederland

In april 2023 is de Ontwikkelagenda Rijksdienst: versterken van onze inzet voor Nederland gepresenteerd aan de secretaris-generalen. 

In een tijd waarin vertrouwen in de overheid onder druk staat en het vinden van oplossingen steeds moeilijker wordt, presenteren de secretarissen-generaal een ontwikkelagenda voor de Rijksdienst.

Deze agenda, ‘Waardenvol werken voor Nederland’, brengt meer samenhang in de diverse verbeterprogramma’s die de afgelopen jaren zijn gestart. Doel is dat we nog beter ons werk kunnen doen voor de samenleving, juist nu ook veel van ons wordt verwacht. 

Beeld: ©David van Dam / David van Dam
De secretarissen-generaal en rijkscollega's die de ontwikkelagenda kregen aangeboden.

Deze agenda, ‘Waardenvol werken voor Nederland’, brengt meer samenhang in de diverse verbeterprogramma’s die de afgelopen jaren zijn gestart. Doel is dat we nog beter ons werk kunnen doen voor de samenleving, juist nu ook veel van ons wordt verwacht. 

Met zo’n 140.000 collega’s zetten we ons dagelijks naar eer en geweten in voor Nederland. We werken aan veel opgaven tegelijkertijd, die zich niet houden aan de grens van een departement. En los van bijvoorbeeld technische kennis, moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat we handelen vanuit rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Waardenvol werk dus, waarbij goede samenwerking en vakmanschap nodig is. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer opgaven urgent zijn en vragen om een snelle oplossing of richting. En waarin bij steeds meer vraagstukken de meningen in de samenleving over de aanpak ervan verschillen. Het zorgt voor afstand, tussen (groepen) mensen en tot de overheid. Tegelijk wordt van de overheid juist veel verwacht. Dat vraagt iets van ons.

Samenhang en inzicht

De afgelopen jaren is veel in gang gezet voor meer samenwerking, ontwikkeling van ons vakmanschap of verbetering van de dienstverlening. De ontwikkelagenda brengt deze programma’s en projecten in beeld, zorgt voor meer samenhang en maakt zichtbaar waar we nog stappen moeten zetten. De agenda helpt zo bij het verbeteren van onze inzet, met als doel dat dat de mensen, bedrijven en opgaven waarvoor we het doen veel meer centraal komen te staan.

De 12 SG’s boden de agenda aan, aan collega’s die werken bij verschillende onderdelen van de Rijksdienst. Ook de GOR Rijk was hierbij aanwezig, die is positief en komt nog met een advies met aandachtspunten.
Gert-Jan Buitendijk, voorzitter van het SGO: “Uiteindelijk gaat het er simpelweg om dat we doen wat we moeten doen: ons inzetten voor Nederland. Dat is niet nieuw, maar meer focus op hoe we dat doen lijkt urgenter dan ooit. De samenleving vraagt terecht veel van ons, de opgaven waarvoor we staan zijn complexer dan ooit en het vertrouwen in de overheid staat onder druk. We hebben een slagvaardige, wendbare Rijksdienst nodig, waar mensen en bedrijven wat van kunnen en mogen verwachten.”

Zes werkagenda's

De agenda bestaat uit in 6 werkagenda’s. Bijvoorbeeld de Werkagenda Uitvoering, waarbinnen wordt gewerkt aan dienstverlening die beter aansluit op behoeften en verwachtingen van mensen en bedrijven, ook wel bekend als de Werk aan Uitvoering. Of de Werkagenda Beleid, met daarin het beleidskompas voor ontwikkeling van kwalitatief goed beleid. Verder zijn er werkagenda’s rondom toezicht, gedrag en cultuur, politiek-ambtelijke verhoudingen en bedrijfsvoering. Samen leveren ze een bijdrage aan de versterking van de rijksdienst.

Bekijk de Nota Ontwikkelagenda Waardenvol werken voor Nederland en interactieve visual bij 'Zie ook', onderaan deze pagina. 

Tekst: SG-overleg, foto: David van Dam