Ontwikkelagenda Rijksdienst

Ontwikkelagenda Rijksdienst 

140.000 ambtenaren op 12 ministeries zetten zich dagelijks in via beleid, uitvoering en toezicht om wendbaar, effectief, open en betrouwbaar te zijn. Dat is nodig voor de vraagstukken waaraan we werken én omdat de samenleving (terecht) veel verwacht. Daarom gaan we nóg beter samenwerken en aan de slag met onze werkwijzen, cultuur en gedrag. Zodat de mensen, bedrijven en opgaven waarvoor we het doen, meer centraal komen te staan.

Waardenvol Werken voor Nederland

Deze ontwikkelagenda, ‘Waardenvol werken voor Nederland’, brengt meer samenhang in de diverse verbeterprogramma’s die de afgelopen jaren zijn gestart. Doel is dat we nog beter ons werk kunnen doen voor de samenleving, juist nu ook veel van ons wordt verwacht. 

Dit is een initiatief van het SGO en is tot stand gekomen met samenwerkende programma's zoals WAU, Het Beleidskompas en Open Overheid