Opgavegericht werken

  • Een opgave is een complexe uitdaging die de samenleving raakt, die vraagt om een wezenlijke verandering en samenwerking.

De opgave centraal

We staan voor uitdagingen in Nederland die te complex zijn om alleen aangepakt te worden en daarom is samenwerking nodig tussen verschillende partijen. Of het nu gaat om de stikstofproblematiek, verduurzaming van energie, het vluchtelingenvraagstuk, aanpak van eenzaamheid of woningtekort - werken aan opgaven gaat over de grenzen heen. Deze opgaven doorsnijden de departementale en de bestuurlijke indeling: ministeries, provincies, gemeenten en andere profit- en not for profitorganisaties werken hierin samen. Gericht, adaptief en vooral ook in samenhang handelen, over de grenzen van departementen en bestuurslagen heen is een absolute noodzaak.

Opgavegericht werken vraagt om...

Het over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en samen te werken met alle betrokken partijen. De overheid staat voor een flinke veranderopgave. Kern is dat de samenleving moet kunnen rekenen op een overheid die werkt volgens de bedoeling. Een overheid die doet wat mensen nodig hebben en daarin betrouwbaar, transparant, navolgbaar en aanspreekbaar is. Een overheid die het maatschappelijk resultaat centraal stelt, en niet de eigen organisatie. Ambtenaren die hun vak verstaan en in de uitvoering, in beleid en toezicht samen met bedrijven en maatschappelijke instellingen bespreken wat nodig is. Ambtenaren die steeds blijven kijken naar wat er in het hier en nu speelt. In het groot: past het beleid nog wel bij het probleem? Maar ook in het klein: wat als mensen in de problemen komen door het beleid dat we vooraf hadden bedacht? Hoe handelen we vervolgens met kennis van zaken én met gezond verstand en met oog voor de menselijke maat? Dat vraagt om een andere werkwijze en om een omgeving die dat mogelijk maakt.

Publicaties

Onder opgavegericht werken vallen bijna al onze publicaties. Je vindt ze onderaan de pagina bij 'Zie ook'.