Community Programmadirecteuren

Het vermogen om over de grenzen van de eigen organisatie, opgavegericht samen te werken is voor leidinggevenden een belangrijke competentie – en zeker ook voor de teams en de netwerken waarbinnen zij leiding geven. De maatschappelijke opgaven zijn zo complex, dat onze leidinggevenden niet alleen succesvol moeten kunnen optreden als manager en politiek adviseur, maar juist ook als maatschappelijk partner.

Beeld: Grenzeloos Samenwerken
Beeldmerk programmadirecteuren

Leren aan de hand van concrete vraagstukken

Dat geldt misschien nog wel het meest voor onze programmadirecteuren, die actief zijn op zeer uiteenlopende terreinen zoals de renovatie van het Binnenhof, Stikstof, de opvang van ontheemden uit Oekraïne en het Covid-19 vaccinatieprogramma. Velen van hen zijn pioniers van de overheid van nu: met het ene been in de samenleving, met het andere in de overheid.

Het programma Grenzeloos Samenwerken wil er zijn voor al deze directeuren, door hen te zien, te waarderen en waar nodig te ondersteunen. Dat doen we door leergroepen aan te bieden waarin we aan de hand van concrete vraagstukken samen leren, en daarnaast hebben we samen een community gevormd. Ieder kwartaal komen we bijeen. Met alle directeuren (een groep van ca. 100 vrouwen en mannen) maken we kennis in een persoonlijk gesprek en samen bepalen we de inhoud van de bijeenkomsten.

Het is fijn om gelijkgestemden te ontmoeten, herkenning te vinden en met elkaar meedenken. De bijeenkomsten geven een plek van rust, ruimte en nieuwe energie.

Onze voorraadagenda

Een greep uit de thema’s die spelen in de groep en op onze voorraadagenda staan voor de komende tijd: vormgeven van positieve dienstverlening, functionele conflicten organiseren, omgaan met sabotage, hoe organiseer je focus, omgaan met eenzaamheid, effectief voorwaarden stellen als opdrachtnemer, wat is waarde toevoegen en wie moet die waarde ervaren, het belang van lichtvoetigheid, hoe zie je wat zichtbaar wil worden in de opgave, het managen van ego’s (inclusief je eigen), hoe behoud ik mijn mensen, worstelen met de Wet Openbare Overheid (WOO), levenskunst, of: groeien als je in de shit zit, en omgaan met institutionele weerstand. Genoeg inspiratie voor onze volgende bijeenkomsten dus!

Wil je meer weten over de leergroepen of de community?