Ambtelijke Vermogens - Transitievaardigheden voor duurzame ontwikkeling

Vermogens zijn een soort bundeling of kapstok om allerlei initiatieven aan te hangen om wat meer focus aan te brengen. Het stelt ons voor de vraag: wat zijn nu eigenlijk de kwaliteiten, functies en condities van onze ambtelijke organisatie die we nodig hebben om aan onze doelen te werken? Welke daarvan hebben we al en verdienen verbetering, en welke ontbreken nog? En hoe staat het met onze mogelijkheden om die vermogens tot wasdom en rendement te laten komen?

Holistischer en systemischer

Het denken in termen van vermogens helpt ons wat holistischer en systemischer te kijken. Ons op een hoger abstractieniveau af te vragen: waar moeten we beter in worden, wat hebben we nog meer of anders nodig om effectiever te worden in het realiseren van onze doelen? Waar moeten we in veranderen of vernieuwen? Of een transitie in ondergaan?

Lerende aanpak

Hoe kunnen we onze ambtelijke organisatie zodanig organiseren dat ambtelijke vermogens en onderliggende kwaliteiten en vaardigheden worden ontwikkeld? En dat die ontwikkeling een integraal onderdeel van (HRM, Leren en Ontwikkelen, MD trajecten) bedrijfsvoering wordt?

Een lerende aanpak is hierop een antwoord: Vijf leerdimensies bieden een structuur die handvatten geeft om de ambtelijke vermogens op een praktische manier, integraal met de reguliere werkzaamheden te ontwikkelen.