Werken vanuit legitimiteit

We houden ons aan wetten en regels, maar realiseren ons dat de bedoeling van de wet belangrijkers is dan de regel zelf en daarbij kijken wij of maatwerk nodig is.

De principes en hun waarden

Dit principe horen de waarden 'rechtmatig' en 'rechtvaardig'. Scroll naar beneden voor uitleg bij de waarden, inspiratie en voorbeelden. Wat betekenen ze voor jou in je dagelijkse werk?

De waarden concreet gemaakt in de praktijk

Hoe zet je de waarden precies in? 

Beelden van Goed Werk

In je werk kunnen er situaties voorkomen waarbij het spannend wordt. Welke afwegingen maak je in conflicterende situaties met meerdere belangen? En hoe doe je dan het juiste? Daarbij helpt 'Beelden van Goed Werk'. Beelden van Goed Werk koppelt principes met hun waarden uit deze gids. Het zijn voorbeelden ter inspiratie hoe anderen handelden in een bepaalde situatie en waarom ze dat zo deden. Download het boekje onderaan de pagina bij 'Zie ook'.

Meer weten en voorbeelden uit de praktijk

Klik op onderstaande rij om verder te lezen.

Beeld: ©Rijksoverheid
Een dame die aan een balie zit