Geschiedenis Hannah Arendt Podium

Het Hannah Arendt Podium is in 2017 in het leven geroepen door een paar enthousiaste rijksambtenaren, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Podium rond vertoning film Hannah Arendt
Beeld: ©E. Blaauw
Filmvertoning 'Hannah Arendt'

Vanaf de oprichting faciliteert het podium bijeenkomsten waar het goede gesprek, ethiek en waarden, kritisch denken, inspiratie en professionele tegenspraak centraal staan.

Eind 2021 verhuist het podium naar het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. Het podium draait op het verlangen om iederere rijksambtenaar de ruimte te bieden een ontmoeting te organiseren rond een thema dat hij of zij graag met collega's binnen de rijksdienst wil verkennen.  Het is dan ook vraaggestuurd, de agenda wordt door rijksambtenaren zelf gecrëerd. 

Benieuwd naar de ontmoetingen die het Hannah Arendt Podium in het verleden heeft georganiseerd? Je vindt de sfeerimpressie in onderstaande collage onder 'Zie ook'.