Hannah Arendt Podium

Hoe vaak komt het niet voor dat je op het werk graag aandacht zou willen vragen voor een onderwerp dat je bezighoudt, maar dat je niet weet hoe? Je voelt echter van binnen dat het belangrijk of urgent is en dat het een schijnwerper nodig heeft.

Het Hannah Arendt Podium is precies om die reden in het leven geroepen. En wel om stemmen van rijksambtenaren te laten klinken die tijdens het doen van de dagelijkse werkzaamheden niet of onvoldoende tot hun recht komen. Vaak beperken gesprekken tussen rijksambtenaren zich tot dat wat binnen overleggen met elkaar gedeeld wordt of de korte gesprekjes bij het koffieautomaat. Voor een ander type gesprek is vaak geen tijd of wordt geen tijd gemaakt. Dat is dan ook precies de reden waarom de programmering van het podium vraag gestuurd is: jij bepaalt de agenda.

De naam

Dat het podium de naam van Hannah Arendt draagt heeft alles te maken met haar specifieke gedachtegoed. Arendt, een politiek denker uit de twintigste eeuw, geloofde sterk in het vermogen van mensen om opnieuw beginnen, elke dag weer. Om op die manier geen genoegen te nemen met de status quo, maar door van gedachte te wisselen en te handelen de wereld steeds weer te vernieuwen.  Net zo min als volgens Arendt  ‘de mens’ niet bestond,  zo bestaat ook ‘de rijksambtenaar’ niet. We zijn allemaal uniek en juist door die verscheidenheid hebben we elkaar aan ervaringen en inzichten veel te bieden.

Als je met vragen worstelt

Het podium moedigt aan om uiting te geven aan dat waar rijksambtenaren mee worstelen of vragen bij hebben. En dat kan van alles zijn, van ‘hoe verhoud ik mij persoonlijk tot de opgave waaraan ik werk?’ tot ‘ik heb een indrukwekkende film gezien die mij aan het denken zet over mijn werk, kan die vertoond worden?’  Het podium biedt zowel ‘tussenruimte’ als ‘expressieruimte’. Met de tussenruimte laten we de ‘tafel’ ontstaan waarover Hannah Arendt in haar boeken speekt. De tafel waaraan verschillende perspectieven plaatsnemen maar die ook met elkaar verbonden zijn door de bereidheid om samen aan diezelfde tafel plaats te nemen. De expressieruimte is er voor het niet georganiseerde geluid, het ongezegde, de andere taal en het experiment. Denk aan muziek, literatuur, dans en film. Je kunt hierin zelf een rol spelen of iemand uitnodigen.

Ruimte bieden

Het podium heeft de ambitie deze ruimte te bieden binnen alle departementen en op meerdere plekken in het land. En, als het meerwaarde heeft, ook digitaal. Wil je meer weten of heb je een idee voor een podium? Mail naar hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl en wij nemen contact met je op.

Kijk voor Hannah Arendt Podium-activiteiten in de activiteiten onder de pagina 'Actueel'. 

Collage Hannah Arendt
Beeld: ©Diversen
Collage Hannah Arendt