Hannah Arendt Podium

Hoe vaak komt het niet voor dat je op het werk graag aandacht zou willen vragen voor een onderwerp dat je bezighoudt, maar dat je niet weet hoe? Je voelt echter van binnen dat het belangrijk of urgent is en dat het een schijnwerper nodig heeft.

Het Hannah Arendt Podium is precies om die reden in het leven geroepen. En wel om stemmen van rijksambtenaren te laten klinken die tijdens het doen van de dagelijkse werkzaamheden niet of onvoldoende tot hun recht komen. Vaak beperken gesprekken tussen rijksambtenaren zich tot dat wat binnen overleggen met elkaar gedeeld wordt of de korte gesprekjes bij het koffieautomaat. Voor een ander type gesprek is vaak geen tijd of wordt geen tijd gemaakt. Dat is dan ook precies de reden waarom de programmering van het podium vraag gestuurd is: jij bepaalt de agenda.

Het podium heeft de ambitie deze ruimte te bieden binnen alle departementen en op meerdere plekken in het land. En, als het meerwaarde heeft, ook digitaal. Wil je meer weten of heb je een idee voor een podium? Mail naar hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl en wij nemen contact met je op.

Kijk voor Hannah Arendt Podium-activiteiten in de activiteiten onder de pagina 'Actueel'. 

Collage Hannah Arendt
Beeld: ©Diversen
Collage Hannah Arendt