Hannah Arendt Podium en Dialoog & Ethiek

Het Hannah Arendt Podium is een onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog & Ethiek.

Waarom past het Hannah Arendt Podium bij het programma Dialoog & Ethiek?

Het programma Dialoog & Ethiek richt zich op het versterken van de ethische reflectie binnen de Rijksoverheid en op de totstandkoming van een veilige gesprekscultuur. Als tussenruimte voor een vrij gesprek tussen ambtenaren draagt het Hannah Arendt Podium bij aan zo’n veilige gesprekscultuur. Het Hannah Arendt Podium en het programma Dialoog & Ethiek delen de volgende uitgangspunten:

 • Er is niets waarover niet gesproken kan of mag worden.
 • Gespreksdeelnemers spreken met elkaar om elkaar, zichzelf en een kwestie beter te begrijpen.
 • Alle perspectieven op een gespreksonderwerp mogen er zijn en zijn het onderzoeken waard.
 • De deelnemers aan een gesprek zijn gelijkwaardig. Ieders inbreng telt even zwaar mee, ongeacht diens hiërarchische positie.
 • In de gesprekken gaan deelnemers op zoek naar de gezamenlijke wijsheid over een kwestie of onderwerp.
 • De gesprekken zetten aan tot zelf nadenken.
   

Wat onderscheidt bijeenkomsten van het Hannah Arendt Podium van andere gesprekken die het programma Dialoog & Ethiek begeleidt?

 • Waar in dialogen van Dialoog & Ethiek primair ervaringen, kwesties en onderwerpen met een morele lading centraal staan, kan een bijeenkomst van het Hannah Arendt Podium ook over een (beleids)inhoudelijk onderwerp of een verschijnsel op de werkvloer gaan. Voorbeelden: de relatie kennis-beleid, de waan van de dag, een boek of film, algoritmes en digitale beslissystemen, racisme op de werkvloer, rechten voor de natuur,… Bij het Hannah Arendt Podium kan werkelijk ieder onderwerp besproken worden. Als de bijeenkomst maar gericht is op samen spreken en nadenken en samen meer begrip van het onderwerp krijgen.
 • Dialogen van Dialoog & Ethiek zijn sterk gestructureerde gesprekken. Bijeenkomsten van het Hannah Arendt Podium zijn vrijer in hun vorm.
 • Bijeenkomsten van het Hannah Arendt Podium zijn vaak rijksbreed, waar dialogen van D&E zich doorgaans beperken tot een groep mensen die via functie, directie, team of inhoudelijke opgave verbonden is.