Loyale Tegenspraak

Een nieuwe wending

Het project Loyale Tegenspraak is in oktober 2023 gestopt vanuit het A+O fonds Rijk. Loyale Tegenspraak wordt ingebed in het rijksbrede programma Grenzeloos Samenwerken. We zullen dit doen langs drie lijnen: Verhalen en ervaringen, interventies en kennishuis.

In het project Loyale Tegenspraak onderzocht het A+O fonds Rijk hoe de ruimte voor loyale tegenspraak binnen de Rijksoverheid kan worden vergroot, zodat de oprechte stem makkelijker geuit en beter gehoord kan worden. 

Over Loyale Tegenspraak

Steeds vaker hoor je in het nieuws dat er zaken bij de Rijksoverheid niet goed lopen. Ambtenaren vangen vaak al eerder signalen op en willen dit graag kenbaar maken. Ze zijn trots op de rijksdienst en loyaal aan hun werk. Maar ze zien dingen echt verkeerd gaan, met (grote) gevolgen voor de burgers en de rijksdienst. Het blijkt in de praktijk vaak moeilijk om dit aan de orde te stellen. Bij wie moet je zijn en wat gebeurt er daarna?

Geen onrechtvaardige dingen te doen, dát is waar mij alles aan gelegen is. (Socrates)