Kennishuis

Het kennishuis maakt het inzichtelijk

De rijksdienst kent een grote mate van verscheidenheid en eigenheid. En hoewel het onderwerp loyale tegenspraak ook per onderdeel een specifieke aanpak vraagt, speelt het thema breed binnen de rijksoverheid. Gebleken is dat er veel kennis en voorbeelden bestaan van mogelijkheden om de ruimte voor loyale tegenspraak te vergroten.

Het betreft hierbij zowel contacten tussen onderdelen van de rijksdienst en de uitwisseling van initiatieven en ervaringen; als ook de uitwisseling tussen de rijksdienst en wetenschappelijk inzichten over het onderwerp loyale tegenspraak. Op deze wijze wordt de basis gelegd voor een kennishuis over loyale tegenspraak en andere vormen van sociale veiligheid.