Podcast Hallo Hannah

Het Hannah Arendt Podium heeft een eigen podcastserie. Rijksambtenaren vertellen erin over hun werk. Deze verhalen worden geplaatst in de context van het denken van Hannah Arendt. Bij de podcastserie is een drietal werkvormen ontwikkeld die het gesprek over de podcast structureren.

Firma MES tekende voor de productie en creatieve invulling. Firma MES is gespecialiseerd in documentair theater over maatschappelijke onderwerpen, zoals De Affaire podcast Oksigen en theaterproducties als De Gijzeling en Rishi. In hun voorstellingen belichten ze meerdere perspectieven op een verhaal. Een oordeel laten ze vervolgens aan de kijker of luisteraar.

 

Het Hannah Arendt Podium

Het Hannah Arendt Podium, onderdeel van het programma Dialoog & Ethiek, is in het leven geroepen om stemmen van rijksambtenaren te laten klinken die tijdens het doen van de dagelijkse werkzaamheden niet of onvoldoende tot hun recht komen. Het podium moedigt aan om uiting te geven aan het soms onuitspreekbare, en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het podium werkt zowel vraaggestuurd als aanbodgericht. We halen  verzoeken voor programmering op en dagen daartoe uit. We bieden plek aan datgene waar elders geen plek voor is. Wil je zelf gebruik maken van het podium om een onderwerp onder de aandacht te brengen, mail dan naar hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl


Het podium laatt deze podcast maken om collega’s met elkaar te laten luisteren, denken en praten over hun werk. Het doel van Dialoog & Ethiek is om zulke reflectie vaste praktijk te laten worden voor ambtenaren. Om gesprekken te ondersteunen zijn er bij de podcast drie werkvormen.

Op dit moment (voorjaar 2024) zijn de voorbereidingen bezig voor het maken van podcastafleveringen 3 en 4.  Deze verhallen gaan over hiërarchie en transparantie. We hopen dat deze afleveringen voor de zomervakantie online staan. 

Podcast Hallo Hannah

De verhalen die in de podcasts verteld worden, zijn niet gefactcheckt. Het kan zijn dat andere mensen andere herinneringen hebben aan de voorvallen die worden beschreven, of dat bepaalde zaken feitelijk net iets anders lagen. De ambtenaren die aan het woord komen, gaven bij de gesprekken ook aan dat het niet hun bedoeling was om iemand aan te klagen of om een misstand te onthullen. Er wordt geen oordeel over uitgesproken. Het Hannah Arendtpodium moedigt de luisteraars aan om vooral naar de boodschap van de verhalen te luisteren.  Caroline Wiedenhof schreef voor Platform O de column ‘aarzelen’ over het maakproces van de podcast. “De podcast is een experiment. Ik ken geen andere voorbeelden waarin ambtenaren zo eerlijk en kwetsbaar in het openbaar op morele vragen reflecteren. Ze doen dat niet om hun gelijk te halen, niet als klokkenluider, maar uit loyaliteit aan hun werk. En omdat ze willen dat een nieuwe bestuurscultuur grond aan de voeten krijgt.”

Beschikbaarheid

Hallo Hannah is gemaakt voor Rijksambtenaren. De eerste twee afleveringen van de serie zijn te vinden via de gebruikelijke podcastfora.

Werkvormen

Het doel van de podcasts is rijksambtenaren met elkaar in gesprek te laten gaan over kwesties in het werk. Wat maakt het werk bijzonder, lastig, mooi? Wat is er speciaal aan de context van werken voor het Rijk?

Er zijn talloze manieren om met elkaar een goed gesprek te voeren. Hieronder staan drie werkvormen die op verschillende aspecten inzoomen: Een luisteroefening, een gesprek over een casus, een reflectiegesprek met een groep

Wie was Hannah Arendt?

Houd je van podcasts en ben je nieuwsgierig geworden naar Hannah Arendt? Luister dan ook eens naar de serie van Klara In iedere aflevering onderzoekt Greet van Thienen met een filosoof een thema of periode uit haar leven en werk.

Ook de serie Podcast Filosofie  heeft een interessante aflevering over Hannah Arendt. Hans Achterhuis vertelt hier over het onderscheid ‘arbeiden’, ‘werken’ en ‘handelen’. Hoe komen we uit de verstrikking van het consumeren?

Hannah Arendt