Gespreksleiders Dialoog & Ethiek

Op veel plekken in de rijksdienst zijn gespreksleiders Dialoog & Ethiek actief die gesprekken over ethische en morele kwesties kunnen begeleiden. Meestal bekleden zij formeel een andere functie, waarbinnen zij de ruimte krijgen voor het begeleiden van gesprekken. 

Ben je rijksambtenaar en gespreksleider? Of wil je dit leren? Je bent welkom! In de community of practice van gespreksleiders Dialoog & Ethiek vind je ondersteuning en inspiratie. Wil je je aansluiten bij de community? Mail dialoogenethiek@rijksoverheid.nl

Het begeleiden van ethische reflectie vraagt om een specifieke houding, ervaring en talent. Daarom hebben we samen met de community een profiel opgesteld. Dit profiel kun je via deze link bekijken. 

Opleidingen en trainingen voor gespreksleiders

Hieronder vind je informatie over opleidingen en trainingen voor gespreksleiders. De informatie over de opleidingen is door de aanbieders zelf opgesteld en via een openbare marktverkenning verzameld. 

Moreel beraad

Socratisch onderzoek

Dialoogbegeleiding

Ethiek en filosofie

Persoonlijk leiderschap

Interventie- en veranderkunde